Vi har gjort ett bilspel på natur och samhälle som ett skolarbete inom Foto 3.