Många har uppfattningen att ungdomar generellt sett är trötta människor. I de flesta fallen är det inte heller en lögn, skoltiderna är nämligen inte anpassade efter ungdomars dygnsrytm.

Sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt anser att en lösning på problemet skulle vara att börja skoldagen senare, när Åkerstedt presenterade sitt förslag för en skolklass i Stockholm slog de fast att 10 vore en rimlig tid. Även sömnforskaren Mary Carskadon menar på att elevernas prestationsförmåga skulle höjas om de fick börja senare. Torbjörn Åkerstedt menar på att över hälften av alla ungdomar är kvällsmänniskor och att ett annat alternativ till att alla elever skulle börja senare är att dela upp klasserna i morgon och kvällsmänniskor så att tiderna är anpassade efter just deras biologiska klocka. Denna typ av flexibel start på dagen tros kunna öka studieresultatet hos många elever.

Det finns delade meningar om huruvida skoltiderna bör anpassas efter ungdomarnas behov. Vissa menar på att tiderna inte bör anpassas eftersom att tonåringar måsta tränas inför arbetslivet medan andra menar på att en förändring är nödvändig av biologiska skäl. Om en ungdom som för att hinna med skolbussen måste gå upp vid 06 och ändå få sin tiotimmarssömn behöver denne lägga sig redan vid 20. Många ungdomar vittnar själva om att tröttheten inte beror på lathet och forskaren Torbjörn Åkterstedt har även han konstaterat att sömnbehovet beror på hormonomställning.

Eftersom att skolan är riktad till barn och ungdomar bör den också vara anpassad därefter, det är viktigt att ta tillvara på den befintliga forskningen och ett individuellt schema skulle kunna vara en rimlig lösning. En ökad tolerans för människans naturliga behov är nödvändig.

© 2016. Text: Sandra Laakkonen & Julia Hedin. 

Källor:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sovmorgon-for-tonaringar_GR02Ub331

http://www.expressen.se/nyheter/sovmorgon-bast-for-alla-tonaringar/

Bild: https://pixabay.com/sv/mobbning-h%C3%A4nder-ansikte-krypa-upp-679274/