© 2017. Foto & redigering: Irma Berglund. Musik: www.bensound.com.
Fotografering av samma vy och samma miljö och samma tid i en vecka. 2017-03-01–2017-03


_______________________________________________________________________________________

© 2017. Foto & redigering: Julia Filipsson.
Fotografering av samma vy och samma miljö och samma tid i en vecka. 2017-03-01–2017-03-08


_______________________________________________________________________________________