Friabladets redaktion från  2017-011-15, kommer inom kort

Friabladet är webb-baserad skoltidning med Fria Läroverken i Norrköping som bas. Vi som driver tidningen är andraårselever på HA-utbildningen och kommer att publicera våra material inom olika ämnen t.ex. Näthandel, Information och kommunikation och Grafisk kommunikation.

Webbplatsens syfte och mottagare
Syftet med webbtidningen är att skapa en plattform där vi elever har möjlighet att både nå ut med våra projekt så som filmer, artiklar, intervjuer och tävlingar till en bredare publik, men också att kunna upplysa läsarna om händelser som involverar skolan men också samhället i övrigt. Mottagaren behöver på så vis inte ha någon anknytning till skolan för att kunna ta del av innehållet.

Koppling till läroplanen
Webbtidningen har på olika sätt en koppling till kurser vi läser:

Näthandel:  Förmåga att skapa webbplatser, både med och utan näthandelsalternativ, utifrån en affärsidé. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom näthandel.

Information och kommunikation: Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror.

Grafisk kommunikation: Färdigheter i att visualisera idéer och att använda manuella skisser och grafiska tekniker och program. 3. Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, kontext och önskad effekt. Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner.
_______________________________________________________________________________________
Friabladets redaktion från  2016-06-01–2017-05-30 (ESEST 14 A )

© Foto: Mansour Jakobsson.  Redaktion 2016-2017. Från vänster: Sandra Laakkonen,  Julia Hedin,  Alice Johansson, Alice Stjärnskog och Irma Berglund. Julia Filipsson & Emelie Lönnqvist saknas på bild.

_______________________________________________________________________________________
Friabladets redaktion från 2016-01-01–2016-05-30 (ESEST + SAMED)

© Foto: Mansour Jakobsson. Övre raden från vänster: John Ramsten, Josephine Haglund, Amanda Johansson, My Lestander och Emelie Hansson.  Nedre raden: Johanna Andersson, Teresie Johansson och Julia Henriksson.