Höstterminen har nu börjat och friabladet har överlåtits till de nya sistaårseleverna på estetlinjen. Som nya redaktörer planerar vi att skriva om både skolaktiviteter, nyheter, temadagar och så vidare. Vi kommer även att publicera skolarbeten och liknande. Om du har några frågor eller funderingar kan du nå oss via vår kontaktsida i vänsterspalten.

Redaktionen