I dagens ledare ska vi ta upp mobbning och våld, vilket tyvärr fortfarande är något som händer även bland oss gymnasieungdomar. Man tror ju ofta att mobbning bara är ett problem under grundskolan, men detta är inte fallet.

Det kan vara ett problem under hela gymnasietiden för vissa (och även senare i arbetslivet, vuxenmobbning är ett inte helt ovanligt fenomen). Jag har bestämt mig för att intervjua Espen Surén som är arbetslagledare och lärare i hälsoämnen för att se hur Fria läroverken hanterar mobbning och våld och vilka regler som finns på plats.

Finns det elever som har sagt att de har varit utsatta för mobbning?
-Jag känner inte till några som har blivit mobbade här, men på grundskolan så händer det ofta.

Vilka åtgärder finns det på plats för att förhindra mobbning här på skolan?
-Vi tar personen som mobbar till förhör och talar med föräldrarna. Vi kan även varna med avstängning om det inte sker någon ändring.

Hur stöttar man dem som har blivit utsatta?
-Man måste visa omtanke och stödja den som har blivit utsatt. Vi informerar personalen om vad som pågår. Vi visar tydligt att det är den mobbade som vi fokuserar på. Det är viktigt.

Vad gör Fria läroverken annorlunda jämfört med andra skolor?
– Vi har ett förebyggande arbete som är annorlunda. T.ex. en Introduktionsvecka för år ett, där man får lära känna sina klasskamrater.

John Ramsten