Vi har valt att fokusera vårt kampanjarbete på djurrättigheter, detta eftersom vi anser att denna fråga är akut och behöver mer utrymme i samhällsdebatten.

Med vår kampanj vill vi belysa de problem som livsmedelsindustrin, pälsindustrin, djurförsök och djur som underhållning medför och för att sedan sätta stopp för utnyttjandet av djur.

Här kan du se vår annonskampanj, artikel,  brev och radioreklam.

©2016. Julia Hedin & Sandra Laakkonen