Friabladets redaktion gratulerade rektor Jimmy Wentzell på hans 40 års dag den 13/1. Foto: Mansour Jakobsson, Redigering: Emma Örsbrink