Finkultur handlar om mer finare konst och anses vara med värdefullt och mer bildande än populärkultur. Finkultur består utav bl.a. klassisk musik såsom Beethoven och Mozart, klassisk litteratur såsom Dante, poesi, teater, opera m.m. Populärkultur handlar mer om att skapa något som allmänheten tycker om och fokuserar mindre på värdet av verket. Populärkulturen utpekas ofta för att vara ytlig och utan bestående värde. Populärkulturen anses vara mindre komplicerad för att nå ut till så stor publik som möjligt för att tjäna mer pengar.

Vi utförde en intervju kring några frågor om Fin- och Populärkultur. Detta blev resultatet.

  • Vad anser du att populärkultur är för dig?

Elin, 19 år: Ja det är väl tv, musik och allt sånt där.

Tobias, 20 år: Musik, filmer, tv serier och liknande är väl rätt så viktigt för mig personligen i alla fall.

Therese, 20 år: Vet inte vad det betyder för just mig.

Alex, 18 år: Ingen aning.

Klara, 21 år: Ja populärkulturen är väl viktig för alla på något sätt.

  • Vad ”konsumerar” du för typ av populärkultur/finkultur?

Elin, 19 år: Filmer, tv serier, musik inom populärkultur, nästan allt känns det som och inte direkt något av finkultur, killar teater dock, det är väl typ det.

Tobias, 20 år: Skulle väl vara främst filmer i så fall inom populärkulturen i alla fall och inom finkultur är det nog ingenting.

Therese, 20 år: Tar inte del av så mycket populärkultur, skulle väl vara filmer då kanske men tycker om musiken och konsten inom finkulturen.

Alex, 18 år: Mycket musik personligen. Finkultur vet inte, musik där också kanske ändå, klassisk musik.

Klara, 21 år: All typ av populärkultur tror jag nog nästan, finkultur inte lika mycket, kanske litteratur om det hör till.

  • Vad föredrar du, populärkultur eller finkultur?

Elin, 19 år: Populärkultur, vet typ inget om finkultur.

Tobias, 20 år: Finkultur.

Therese, 20 år: Finkultur helt klart på grund av att det är mer sofistikerat.

Alex, 18 år: Populärkultur är väl mer relevant nu för tiden.

Klara, 21 år: Måste nog säga populärkultur eftersom jag tar del av mycket av den ändå, mer än finkulturen.

© 2017. Julia Filipsson & Emelie Lönnqvist