Idag, den 5 oktober, infaller internationella dagen för lärare. Dagen uppmärksammar lärarnas betydelse för samhällsutvecklingen, vi står idag inför en global kunskapskris och lärarna har en betydande roll med sitt sätt att sprida kunskap. Dagen har firats den 5 oktober sedan 1994 och i Sverige uppmärksammar Lärarförbundet dagen genom diverse aktiviteter.

Vi på Fria Läroverken Norrköping har valt att uppmärksamma dagen genom att intervjua Mansour Jakobsson, undervisande i bland annat mediaämnen.

Vad är det bästa med läraryrket?
Det bästa med läraryrket är att träffa ungdomar som vill lära sig nya saker. Det känns bra att överföra kunskaper till nästa generation. Att se hur ungdomar utvecklas till goda medborgare. Och ta ansvar för sina studier och lyckas med högre betyg.

Vad fick dig att vilja bli lärare?
Jag jobbade på tidningen Folkbladet i Norrköping som webbredaktör och skapade deras webb TV. Jag fick en förfråga från en rektor om jag kunde undervisa några elever på en skola och lära dem redaktionella arbetsuppgifter. Jag tackade ja. Under tiden skaffade jag behörighet och lärarlegitimation. Jag har alltid varit engagerad som föreläsare kring mänskliga rättigheter och nedrustningsfrågor och de som drabbats av krig, svält och orättvisor. Därför ansåg jag att jag är rätt person att undervisa kring ovanstående frågor. Jag tycker att dagens ungdomar kommer i framtiden att ta över ansvaret för landet och behöver därför goda förebilder.

Hur ser en perfekt skoldag ut?
Att se glada elever som är aktiva och bra arbetskamrater som kan ställa upp när man behöver tips och råd.

Vad är din uppfattning om en perfekt elev?
Alla människor kan inte vara perfekta. Alla har sina brister och detta gäller även elever. En prefekt elev ska jobba effektiv under skoldagen, ta ansvar för sina studier, komma i tid och inte mobba andra och hjälpa andra vid behov.

Nedan följer en videointervju med Johanna Ringborg, lärare i bland annat franska och entreprenörskap & företagande.

©2016. Text: Sandra Laakkonen & Julia Hedin

 

© 2016. Foto & redigering: Alice Johansson & Alice Stjärnskog

© 2016. Foto & redigering:  Julia Filipsson & Emelie Lönnqvist