Den Internationella kvinnodagen infaller varje år den 8 mars med syftet att uppmärksamma orättvisor och jämställdhet. På många håll har dagen förlorat sin ursprungliga politiska innebörd och firas istället på ungefär samma sätt som exempelvis mors dag, det har blivit en dag då många män uttrycker sin kärlek till kvinnan. Dagen instiftades 1910 av Clara Zetkin för att främja kvinnokampen mot lika rättigheter och har sedan dess årligen uppmärksammats internationellt, i många länder är dagen också en helgdag.

Många menar att det är problematiskt att gratulera kvinnor på denna dag då det suddar ut det ursprungliga fokuset. Att dagen behövs än idag visar att vi inte har nått jämställdhet. Än idag råder chockerande löneskillnader, kvinnomisshandel och än idag objektifieras kvinnan för sin kropp. Än idag behöver kvinnan vara rädd och än idag utsätts kvinnan för sexuella trakasserier och sexualisering. Efter en våldtäkt beskylls kvinnan och ifrågasätts för exempelvis klädsel och ageranden medan våldtäktsmannen i många fall går obemärkt förbi. Än idag får den som är icke-man sämre förutsättningar och chanser på en rad olika fronter, än är det en lång väg kvar till jämställdhet och därför är det viktigt att dagens ursprungliga idé inte suddas ut, en gratulation är inte på sin plats.

© 2017. Text: Julia Hedin & Sandra Laakkonen 

Bild: https://fi.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin#/media/File:C_Zetkin_2.jpg