En film med dokumentationer från resan till Göteborg för att delta i filmfestivalen.

© 2017. Julia Hedin & Sandra Laakkonen