Kategori: 2015-2016 Sida 2 av 4

Konstigaste vana och värsta fobi

  ©2016. Alice Johanson & Alice Stjärnskog. En intervju av Alice Stjärnskog och Alice Johansson. I denna intervju ställs frågorna ”Vilken är din konstigaste vana och värsta fobi”. Frågorna…

Sovmorgon för ungdomar

Många har uppfattningen att ungdomar generellt sett är trötta människor. I de flesta fallen är det inte heller en lögn, skoltiderna är nämligen inte anpassade efter ungdomars dygnsrytm….

Nystart

Höstterminen har nu börjat och friabladet har överlåtits till de nya sistaårseleverna på estetlinjen. Som nya redaktörer planerar vi att skriva om både skolaktiviteter, nyheter, temadagar och så…

Stipendieutdelning för eleverna i årskurs 3, 10 juni 2016

Foto & redigering: Mansour Jakobsson

Stipendieutdelning för eleverna i årskurs 1 & 2

Stipendieutdelning för eleverna i årskurs 1 & 2 Torsdag 9:e juni 2016 Fria Läroverken i Norrköping Foto & redigering: Mansour Jakobsson

Elevuppträdande vid skolavslutningen för årskurs 1 & 2

Elevuppträdande vid skolavslutningen för årskurs 1 & 2 Torsdag 9:e juni 2016 Fria Läroverken i Norrköping Foto & redigering: Mansour Jakobsson

Studenten 2016 Fria Läroverken i Norrköping

Forto & redigering: Mansour Jakobsson

Mösspåtagning 3 juni 2016

Foto & redigering: Mansour Jakobsson

Onödig fakta

  I kursen konstarterna och samhället har vi fått i uppgift att göra en performancekonst. Här kommer våra bilder. Syftet med de här bilderna var att förmedla humor…

Djur bildspel

Friabladets nöjesredaktion har gjort ett bildspel på deras djur.